Författare

Ord har en alldeles särskild och magisk kraft och att få berätta sin berättelse är en ynnest.

Utbildare

Att engagera och entusiasmera människor till mod att kommunciera är en ständig utmaning och källa till inspiration.

designer

Att kommunicera helhet och delar och lämna utrymme för tolkning gör bilder till fantasiska hjälpmedel vid kommunikation.