Om mig

Jag är kommunikatör med många utrycksmedel. Med min kommunikation vill jag engagera, entusiasmera och skapa delaktighet och dialog.

I min roll som tränare inom kommunikation och ledarskap jobbar jag med stor lyhördhet och mycket hög grad av delaktighet bland deltagarna. Den pedagogiska formen kallas ”erfarenhetsbaserad utbildning” och bygger på att deltagarnas redan erfarna kunskaper och erfarenheter medvetandegörs och tas tillvara. Med detta som bas använder jag olika grundläggande förklaringsmodeller för att tydliggöra och utveckla deltagarnas kunskaper ytterligare. Tillsammans skapar gruppen en väl tilltagen referensbank för sitt fortsatta arbete.

Hört från kund

Du är fantastisk ....

TACK för din förmåga att på ett så praktiskt och begripligt sätt få mig vidare i min utveckling.

Jag ville att dagarna med dig aldrig skulle ta slut ... jag är så GLAD att ha fått träffa dig.